سامانه ورود یکپارچه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در راستای یكپارچه سازی فرایند احراز هویت كاربران در سامانه های مختلف دانشگاه ایجاد شده است. همه كسانی كه نیاز به ورود به سامانه های دانشگاه را دارند لازم است این شناسه را دریافت نمایند.

كاربران سامانه عبارتند از: دانشجویان شاغل به تحصیل، دانش‌آموختگان، داوطلبان پذیرفته‌شده ورود به دانشگاه، مدرسین، كاركنان شاغل و افرادی كه در قالب هویت موقت در بازه زمانی مشخص با دانشگاه صنعتی امیرکبیر همكاری دارند.

کاربر گرامی، برای دریافت شناسه کاربری لطفا از بخش راهنما، راهنمای مربوط به گروه کاربری خود را مطلعه کنید.

در صورت بروز مشكل می‌توانید به مراجعه نمایید.